معیار های ارزیابی

 • ساختار مناسب

برخورداری از تیتر (به‌شکلی واضح و مشخص و قابل تفکیک و تمایز از محتوای بصری و نوشتاری موجود در اثر)؛ برخورداری از لید (در قالب ارائه‌ توضیحی که تکمیل‌کننده‌ی تیتر باشد و به مخاطب اعلام کند که در این اطلاع‌نگاشت با چه موضوع و محتوایی مواجه خواهد بود)؛ برخورداری از نام تولیدکننده‌(گان) اثر (اعم از حقیقی و حقوقی، همراه با نشان‌واره‌ سازمان مربوط)؛ ذکر منابع مورد استفاده در اثر؛ خلاقیت در ساختار کلی اثر از لحاظ چیدمان، فنون مورد استفاده (مانند استفاده از عکس یا تصویرسازی بزرگ و …)، نحوه‌ توزیع و تفکیک محتوا، و استفاده‌ بجا از ابزارهای بصری.

 • اصالت و منحصر به فرد بودن

  رعایت اصول اورجینال و غیر کپی بودن آثار الزامی بوده و شرکت کننده / شرکت کنندگان می بایست مالک مادی و معنوی آثار باشند.

 • مستند بودن

آثار باید مستند بوده و با استنفاده از منابع معتبر تهیه شده باشند و به ارائه ارجاعات لازم در آن ها اقدام شود.

 • روزآمد بودن آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات مورد استفاده در آثارباید به روز باشند.  در آمار و اطلاعات تاریخی، تاکید برصحت اطلاعات و اعتبار منبع است.

 • درستی و دقت

صحت و درستی اطلاعات مورد استفاده و اطمینان از این مهم در طراحی آثار، ضروری است.

 • ایجاز (جامع بودن و کفایت)

ایجاز به‌معنای جامع بودن و کفایت است، لذا آثار نباید دچار افراط و تفریط در مقدار اطلاعات و دیداری‌سازی آنها باشند. ابعادی که اثر در آن ارائه می‌شود، به‌مثابه یک ظرف، باید از تناسب لازم با محتوای موجود در آن برخوردار باشد و شایسته نیست که محتوای ارائه‌شده در اثر، آن‌قدر زیاد باشد که مخاطب با حجم زیادی از اطلاعات جزئی و فشرده و ناخوانا روبه‌رو باشد، یا برعکس با محتوای کم و سفیدخوانی زیاد.

 • سهولت در انتقال اطلاعات

یکی از مهم‌ترین وظایف اطلاع‌نگاشت، ارائه‌ اطلاعات به‌صورتی ساده و قابل فهم است. چنانچه از کدهای تصویری، رنگی یا شیوه‌های دیگر استفاده می‌شود، باید رمزگذاری آن به یاری راهنما و … به‌شکلی باشد که رمزگشایی آن برای مخاطب آسان باشد و خود به معمایی پیچیده تبدیل نشود.

 • زیبایی و جذّابیت

در تولید آثار اینفوگرافیک زییابی و جذابیت و محتوا دو بال یکدیگرند. رعایت مبانی هنرهای تجسمی و ایجاد جذابیتهای بصری در خدمت موضوع، از ضرورتهای جذب مخاطب در آثار اینفوگرافیک است.

 • چیدمان، ترکیب و رنگ‌بندی مناسب

در مبحث ترکیب و رنگ‌بندی، آثار باید با شناخت دقیق از کاربرد و همنشینی رنگ‌ها تهیه شوند. در این خصوص، شناخت رنگ‌های گرم و سرد، رنگ‌های پیش‌رو و پس‌رو، استفاده‌ منطقی و بدون افراط و تفریط از رنگ، انتخاب مناسب رنگ در جهت موضوع و هدف، و … ضروری است.

 • ابتکار و خلاقیت در ایده و اجرا

باید با شناخت دقیق از موضوع، هدف، مخاطب و … آثار با ایده‌های خلاقانه و مبتکرانه همراه شوند.

 • استفاده از ابزار و روشهای مناسب دیداری سازی داده ها و اطلاعات

شناخت دقیق از ابزار و روش‌های دیداری‌سازی داده‌ها و استفاده از آنها به‌شکلی مرتبط و متناسب با موضوع، مورد تأکید است. آشنایی با انواع گسترده‌ی نمودار، نقشه، شجره‌نامه، جدول، آیکون، پیکتوگرام و … و استفاده‌ی صحیح و متناسب از آنها در اثر، ضروری است.

 • استفاده از عناصر و نشانه‌های ملّی ، بومی و نمادهای ایثار و شهادت

از عناصر و نشانه‌های ملّی ، بومی و نمادهای حوزه ایثار و شهادت، به‌شکلی متناسب و بنا به ضرورت و در خدمت موضوع استفاده شود.

 • بهره مندی از یک روایت مناسب

کلیه آثار اعم از ایستا و متحرک ، از روایت مناسب در ارائه اطلاعات و تبیین موضوع بهره مند باشند.