اسامی برگزیدگان جشنواره اینفوگرافیک «رسم سرخ» + جدول

جشنواره اینفوگرافیک «رسم سرخ» صبح امروز، چهاردهم اسفندماه، در تالار«سوره» حوزه هنری به ایستگاه پایانی رسید. اسامی برگزیدگان در دو رشته اینفوگرافیک متحرک واینفوگرافیک ایستا را در جدول زیر بخوانید.
                         اسامی نهایی برگزیدگان جشنواره اینفوگرافیک رسم سرخ 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته استان رتبه نام اثر
1 عباس برنگی اینفوگرافیک ایستا  تهران شایسته تقدیر  حمله به اچ3
2 حسین رستمی اینفوگرافیک ایستا تهران رتبه سوم  جنایات امریکا در جنگ
3 علی عباسی نیا اینفوگرافیک ایستا اصفهان رتبه دوم سردار شهید حسین خرازی
4 ایمان خاکسار بنی اسدی اینفوگرافیک ایستا البرز رتبه اول فتح قریب
5  رضا فراهانی موشن اینفوگرافیک/ اینفوگرافیک متحرک تهران شایسته تقدیر  
6 محمد یزدان پرست موشن مرکزی رتبه سوم پیشرفتهای  حوزه صنعت
7 بهروز قزل موشن تهران  رتبه دوم بمباران شیمیایی سردشت
8 محمد ملا نژاد بخش موشن مازندران رتبه اول پرواز 655
9 هانی بهمن آبادی جایزه ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی تهران جایزه ویژه  چشمک به زندگی
سه شنبه 14 اسفند 1397 15:35