بازتاب رسانه- بخش نخست؛ انتشار فراخوان

 

خبرگزاری فارس
https://www.farsnews.com/news/13970922000537

خبرگزاری ایسنا

https://www.isna.ir/news/97092110829

خبرگزاری تسنیم
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/23/1898649

شفقنا
http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/618079

آنا
http://ana.ir/fa/news/58/327887

نسیم آنلاین
https://nasimonline.ir/Content/Detail/2288554
همشهری آنلاین
http://www.hamshahrionline.ir/news/425386

تابناک

https://www.tabnak.ir/fa/news/860423

 فصل تجارت
http://www.fasletejarat.ir/Fa/News/170344
اینفونگاره
http://infonegareh.ir

 

نوآوران: http://noavaranonline.ir/fa/newspaper/382

اصفهان زیبا
http://www.isfahanziba.ir/content/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%C2%BB

چهار شنبه 28 آذر 1397 14:08